Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym


 

Nieruchomość gruntowa, działka, może być zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym. Budynek może być wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej.

W większości przypadków konieczność wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem spowodowana jest staraniem się o kredyt bankowy. W takiej sytuacji wartość rynkowa nieruchomości określona w operacie szacunkowym stanowi podstawę dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.

Określenie wartości nieruchomości może również wynikać z konieczności ustalenia podstawy do przeprowadzenia procesu kupna sprzedaży nieruchomości, podziału majątku, itp.