Kontakt

Rzeczoznawca Majątkowy
Beata Siadek
 
ul. Przyjazna 7a
33-100 Tarnów
Tel: 604 551 043
e-mail: beata@siadek.com.plFormularz kontaktowy

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Polityki Prywatności *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wpisanych w powyższym formularzu, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1lit. a RODO przez Beatę Siadek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Rzeczoznawca Majątkowy Beata Siadek, ul. Przyjazna 7a, 33-100 Tarnów, w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i przekazania odpowiedzi na moją wiadomość, przesłaną do Administratora za pomocą powyższego formularza kontaktowego.