Klienci


 

Usługi Rzeczoznawcy Majątkowego kierowane są do osób, które chcą uzyskać opinię o wartości nieruchomości. Niejednokrotnie konieczność sporządzenia operatu szacunkowego wynika z przepisów prawa.

Do wykonania operatu szacunkowego zobowiązane są osoby prawne, dysponujące nieruchomościami Skarbu Państwa. Często potrzeba sporządzenia opinii o wartości nieruchomości jest konieczna w przypadku ustalania wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego czy też w sprawach sądowych.