Wycena nieruchomości lokalowych


 

Przedmiotem wyceny może być lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość lub mieszkanie objęte spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu lub prawem lokatorskim.

Określenia wartości można dokonać zarówno dla nieruchomości z rynku pierwotnego, deweloperskiego, jak i z rynku wtórnego. W większości przypadków konieczność wyceny lokalu spowodowana jest staraniem się o kredyt bankowy. W takiej sytuacji wartość rynkowa nieruchomości określona w operacie szacunkowym stanowi podstawę dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.