Koszt wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Na cenę nie wpływa wartość nieruchomości. Wynagrodzenie określa umowa z zamawiającym i zależy od nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego, a w szczególności od:

  • rodzaju nieruchomości i jej części składowych, sytuacji prawnej;
  • terminu realizacji;
  • kosztu dojazdu oraz innych dodatkowych opłat związanych np. z pozyskaniem dokumentów niezbędnych do wyceny;
  • konieczności wykonania obmiaru budynku.