Wycena służebności gruntowej/przesyłu


 

Wycena służebności służy między innymi: ustaleniu wartości danej nieruchomości, ustaleniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (przebieg gazociągu, wodociągu itp.),

Najczęściej występującą służebnością gruntową jest służebność przejazdu i przechodu. Kolejną służebnością jest służebność przeprowadzenia sieci przez nieruchomość. Wiąże się to z wypłata odszkodowania m.in za obniżenie wartości nieruchomości bądź za bezumowne użytkowanie nieruchomości.