Wycena użytkowania wieczystego


 

Posiadamy doświadczenie przy określaniu wartości nieruchomości gruntowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.