Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych


 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane mogą mieć różny charakter. Wycenie mogą podlegać nieruchomości o charakterze rolnym, nieruchomości o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową, nieruchomości przemysłowo – usługowe , nieruchomości leśne lub inne o nietypowym przeznaczeniu.

Nasze wieloletnie doświadczenie, dostęp do dużej bazy danych, pozwoli w sposób rzetelny na określenie wartości rynkowej każdego typu nieruchomości.