Odbiorcy wycen

 

Z usług Rzeczoznawcy majątkowego mogą korzystać:

- Banki – celem zabezpieczenia wierzytelności bankowych

- Komornicy – jako podstawy do ustalenia ceny wywoławczej w licytacjach komorniczych

- Urzędy Skarbowe - jako podstawy do ustalenia cen w postępowaniach komorniczych

- Jednostki Samorządu Terytorialnego, które zajmują się dysponowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - jako podstawy do ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży nieruchomości

- Pośrednicy, doradcy inwestycyjni, deweloperzy – w procesach przygotowywania nieruchomości do sprzedaży i uzyskania kredytów przez Nabywających

- osoby prywatne – na ich indywidualne potrzeby.

 

Wycena może być sporządzana na potrzeby:

- przeprowadzenia procesu kupna sprzedaży nieruchomości,

- w przypadku ustalania wysokości wynagrodzenia za służebności,

- przy aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania,

- przy odszkodowaniu w procesie wywłaszczania nieruchomości,

- przy ustalaniu zabezpieczenia pożyczek bankowych, kredytów,

- przy ustalaniu odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. Renty planistycznej;

- do obliczania opłat adiacenckich,

- w postępowaniach sądowych (darowizna, podział majątku, postępowanie spadkowe)  oraz komorniczych itd.