Beata Siadek, Tel.: +48 604 551 043, e-mail: beata@siadek.com.pl

OFERTA


Oferuję usługi w zakresie wyceny:
 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • nieruchomości komercyjnych( biur, magazynów, centrów handlowych),
 • budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, zabytków),
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, itp.),
 • prawa użytkowania wieczystego,
 • i inne.
Wyceny realizuję dla różnych celów i potrzeb, m. in.:
 • kupno/sprzedaż,
 • odszkodowanie,
 • opłaty adiacenckie,
 • renta planistyczna,
 • użytkowanie wieczyste - wykup na własność, aktualizacja opłat rocznych,
 • ustanawianie służebności ,
 • i inne.
Każda wycena sporządzania jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa a także standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW).
Oferta

Oferuję usługi w zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, lokalowych, komercyjnych, budynków, nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych, ograniczonych praw rzeczowych, prawa użytkowania wieczystego, i inne.

czytaj więcej
Poradnik klienta

Dokumenty potrzebne do wykonania wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, domu jednorodzinnego, działki gruntu a także nieruchomości komercyjnych.

czytaj więcej
Cennik

Koszt wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Na cenę nie wpływa wartość nieruchomości. Wynagrodzenie określa umowa z zamawiającym i zależy od nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego.

czytaj więcej